Constructieberekeningen

Het ontwerpen en berekenen van beton-, staal- en houtconstructies voor gebouwen en grondmechanisch advies ten behoeve van fundering- en damwandconstructies voor allerhande werkvelden, Wij voeren zowel grote als kleinschalige opdrachten uit waarbij de kwaliteit en duurzaamheid van het eindresultaat de hoogste prioriteit vormen.

Constuctietekening

Naast de advisering op het constructieve vlak, dragen wij zorg voor het maken van constructietekeningen voor de constructies. Onder andere fundering, vloeren, wanden enz.

Bouwplantoetsen

Bij sommige gemeenten bestaat de behoefte om bouwplantoetsing uit te besteden, bieden wij de oplossing om uw dienst bouw- en woningtoezicht te ontlasten.
Aan de hand van de van toepassing zijnde eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit, kunnen wij de omgevingsvergunning op de Constructieve, bouwkundige en bouwfysische aspecten voor u toetsen.

Bouwfysica

Wij verzorgen een aantal aspecten van de bouwfysica. Onder andere luchtverversing, spuiventilatie, daglichttoetreding en energieprestatie behoren tot de mogelijkheden. Zaken die bij nieuwbouw onderdeel zijn van de vereiste stukken voor een ontvankelijke aanvraag bouwvergunning. Op basis van een in overleg met de opdrachtgever vast te stellen bouwkundig en installatietechnisch concept, dragen wij zorg voor berekeningen van de luchtverversing, berekeningen van de spuivoorzieningen, berekening van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) en berekeningen van het equivalente daglichtoppervlak.

Bouwkundig

Wij houden ons bezig met een aantal bouwkundige aspecten zoals toegankelijkheid, vrije doorgang, bereikbaarheid, verblijfsgebied en verblijfsruimte, toiletruimte, badruimte en opstelplaatsen enz.

Projectbegeleiding

Met een jarenlange ervaring op uitvoeringsniveau, kunnen wij uw project begeleiden met het oog op de voorgenoemde aspecten.