Bedrijfs profiel

C & R Engineering B.V.

Wij zijn een onafhankelijk bureau voor constructies, met als kernactiviteit het ontwerpen en berekenen van beton-, staal- en houtconstructies voor gebouwen.
Naast de advisering op het constructieve vlak, houden wij ons bezig met een aantal aspecten van de bouwfysica. Onder andere luchtverversing, spuiventilatie, daglichttoetreding en energieprestatie behoren tot de mogelijkheden. Zaken die bij nieuwbouw onderdeel zijn van de vereiste stukken voor een ontvankelijke aanvraag bouwvergunning. Op basis van een in overleg met de opdrachtgever vast te stellen bouwkundig en installatietechnisch concept, dragen wij zorg voor berekeningen van de luchtverversing, berekeningen van de spuivoorzieningen, berekening van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) en berekeningen van het equivalente daglichtoppervlak.
In samenwerking met betrokken projectpartners streven wij naar een goed eindresultaat, waarbij de hoogst mogelijke waarde voor de opdrachtgever centraal staat.WAT U KUNT VERWACHTEN VAN ONS

CONSTRUCTIEBEREKENINGEN

Het ontwerpen en berekenen van beton-, staal- en houtconstructies voor gebouwen en grondmechanisch advies ten behoeve van fundering- en damwandconstructies voor allerhande werkvelden.

CONSTRUCTIETEKENINGEN

Naast de advisering op het constructieve vlak, dragen wij zorg voor het maken van constructietekeningen voor de constructies. Onder andere fundering, vloeren, wanden enz.

BOUWPLANTOETSEN

Bij sommige gemeente behoefte bestaat om bouwplantoetsing uit te besteden, bieden wij de oplossing om uw dienst bouw- en woningtoezicht te ontlasten.

PROJECTBEGELEIDING

Met een jarenlange ervaring op uitvoeringsniveau, bieden wij uw het begeleiden van projecten met een oog op de bovenvermelde aspecten.